Evalueringsprocedure for Gartneriet, Balletlinjen og Danselinjen

 

Evaluering/eksamen/optagelsesprøve
Benævnelserne varierer på de enkelte klassetrin, de er som følger:
Gartneriet 0.-1. kl. = Evaluering
Gartneriet 2. kl = Optagelsesprøve til mellemtrinnet (3.-6. klasse)
3.-5. klasse = Evaluering
6. klasse = Optagelsesprøve til udskoling (7.-9. klasse Odense eller København)
7. klasse (Odense) = Evaluering
8. klasse (Odense)  = Evaluering samt tre standpunktskarakterer 
9. klasse (Odense) = Tre standpunktskarakterer og danseeksamen (i klassisk ballet og moderne dans, eksamen består bl.a. af en teknisk, teoretisk og koreografisk del). Afgangsprøve i det, der svarer til idrætsprøve i folkeskolen indgår i denne eksamen.

Gartneriet 0. - 2. klasse
Hvert forår afholdes evaluering på Gartneriet. Her viser eleverne deres kunnen for skolens faste fakultet samt ekstern censor fra ind- og udland. 
Eleverne modtager efterfølgende bevis på at have gennemført danseevaluering i henholdsvis 0., og 1. klasse. For elever i 2. klasse er det en optagelsesprøve til skolens mellemtrin. 
Der gives ikke karakter i forbindelse med evalueringen. 

I Gartneriet gives der kun karakter i forbindelse med de to årlige midtvejsevalueringer ved skole- hjemsamtaler, hvor der udleveres standpunktsark. 

Mellemtrin 3.-4. klasse
Forsøgsordning
Alle elever i 3. og 4. klasse modtager samlæst undervisning i klassisk ballet og moderne dans og evalueres derfor på lige vilkår indenfor klassisk ballet og moderne dans. Forsøgsordningen evalueres hvert forår. Elever i 4. klasse vil i forbindelse med den årlige evaluering blive vejledt til at fortsætte sin danseuddannelse på enten den klassiske Balletlinje eller den moderne Danselinje. Forsøgsordningen evalueres foråret 2019.

Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på Balletskolen.

Elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen. Det betyder, at eleven og forældrene har kendskab til dette, hvis fakultetet ser udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøven afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætte sin skolegang på Det Kongelige Teater Balletskolen. 

Tilbagemelding på evaluering og optagelsesprøve sendes via mail hurtigst muligt efter voterering. 

Mellemtrin 5.-6. klasse Balletlinje og Danselinje
Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på Balletskolen.

Elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen. Det betyder, at eleven og forældrene har kendskab til dette, hvis fakultetet ser udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøven afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætte sin skolegang på Det Kongelige Teater Balletskolen. 

Tilbagemelding på evaluering og optagelsesprøve i klassisk ballet og moderne dans sendes via mail hurtigst muligt efter voterering. 

Udskoling 7.-9. Danselinjen
Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på Balletskolen.

Elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen. Det betyder, at eleven og forældrene har kendskab til dette, hvis fakultetet ser udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøven afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætte sin skolegang på Det Kongelige Teater Balletskolen. 

Tilbagemelding på evaluering i både klassisk ballet og moderne dans for 7. og 8. klasse sendes via mail hurtigst muligt efter voterering. Karakter og tilbagemelding på danseeksamen i 9. klasse gives mundtligt umiddelbart efter censors votering, karakteren påføres afgangs-beviset.

Evalueringsprocedure
Evalueringspolitik og -procedure for elever på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er udarbejdet i overensstemmelse med Det Kongelige Teaters politik for evaluering af den kunstneriske, kropslige og dansetekniske udvikling for dansere på forskellige klassetrin.

Proceduren indebærer, at eleven evalueres hvert semester i form af to mundtlige midtvejsevalueringer skole-hjemsamtaler med standpunktsark.

Dog kan der opstå behov for yderligere evaluering, hvis det kunstneriske fakultet ser en kropslig udvikling, mangel på engagement og motivation som ikke er forventelig.

Slutevalueringen suppleres af en mundtlig opsamling med elever og forældre, hvor der formuleres en udslusnings-procedure. Både midtvejs og slutevalueringen er skriftliggjort.

Slutevalueringen gennemføres som udgangspunkt i den årlige danseevaluering.

Eleverne evalueres dansens fagplan for de enkelte klassetrin.

 

Seneste nyheder