Førskole (Forårs SFO)
FØRSKOLETILBUD på BALLETSKOLEN


Førskole starter hvert år 1. marts.
Førskole på Balletskolen er for elever, som har bestået optagelsesprøven til kommende 0. klasse og som ønsker at deltage. Det er altså ikke en obligatorisk Førskole.

Førskole-eleverne kaldes i daglig tale 'Spirerne.'
Eleverne i indskoling - dvs. 0.,1., og 2. klasse - kalder vi på Balletskolen samlet for 'Gartneriet'.
Undervisningen i Førskolen tilrettelægges efter, hvor mange spirer, der bliver optaget. Fra år til år vil der således blive taget stilling til, om Spirerne skal tilbydes et separat forløb, eller om de delvist skal sluses ind i Gartneriets 0. klasse.

Hos Spirerne vil der dagligt være en scenekunstnerisk aktivitet.

Mødetider i Førskolen - klik og se

Betaling
Der er indmeldelsesgebyr til Førskole-spirerne på kr. 500, dette opkræves i forbindelse med indmeldelse på skolen.
Betalingen for Førskoletilbuddet er kr. 2400 pr. måned, og betalingen er fra marts til juni. Dette beløb dækker i Førskoletilbuddet også SFO.

I juli overgår betalingen til skolepenge. Satsen her er kr. 1600,- pr. måned og der betales for 12 måneder om året. Her tilkommer betaling for SFO, kr. 1500,- for SFO. Læs mere om skolebetaling her...

Læs mere om SFO her...

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har haft tilbud om Førskole (Forårs SFO) siden 1. marts 2014.

Fandt du det du søgte?