Herunder findes Læseskolen undervisningsplaner

Undervisningsplanerne er i proces og kan derfor først ses fuldtalligt sidst i Oktober. 

Vh - Det Kongelige Teater Balletskolen Odense

Børnehaveklassen
Madkundskab
Håndværk og design 
Billedkunst 
Musik 
Tysk 
Samfundsfag
Natur/teknik
Matematik
Kristendom
Historie
Engelsk
Dansk
Fysik/kemi
Biologi
Geografi