Mere om den moderne profil

 

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt læringsmiljø, hvor dans, dannelse og boglig uddannelse danser sammen.

Sammen med vores forening Akademiet for Moderne dans Og Klassisk ballet – AMOK, tilbyder vi en danseuddannelse, der strækker sig fra før-skole til 4. g, og et fritidstilbud med undervisning til børn og voksne i alle aldre. Vi er ét ensemble, ét Company Karma.

Gennem vores undervisning forberedes børnene i grundskolen og vores unge på gymnasiet til et liv som professionelle scenekunstnere. Men allerede nu formidler de dansen: Det Kongelige Teaters Balletskole Odense optræder flere gange årligt med forestillinger og workshops og skaber glæde og unikke oplevelser for vores publikum.

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense blev oprettet i 2002 og rummer følgende:

Førskole (Forårs-SFO) kaldet Spirerne
0.-2. klasse, kaldet Gartneri
3. – 6. klasse, mellemtrin med klassiske og moderne danseprofiler
7.-9. klasse, udskoling med klassiske og moderne danseprofiler

Dans og uddannelse danser sammen. Vi er en friskole med rod i den Grundtvig Koldske friskoletanke. Vi er en kulturinstitution, der danner og uddanner alsidige, kompetente og stærke dansere. Vi udvikler, udfordrer og styrker elevernes boglige kompetencer. Vi skaber værdi for omverdenen gennem faglig uddannelse og en nytænkende tilgang til dansekunst.

Målsætningen for den moderne profil er:

At udvikle dansetalenter
At udvikle og dygtiggøre børn med et musisk, danse- og kunstnerisk talent.
At være en kunstskole for børn med åbenbare dansetalenter og kunstneriske evner 
At børnene når et danseniveau, der gør det muligt efter 9. klasse eller senere at søge optagelse på professionelle danseuddannelser 
At være professionelle i vores arbejde fagligt, kunstnerisk såvel som pædagogisk