Stamdata

Oplysningsseddel
UDVIDET OPLYSNINGSARK - FOR INDMELDTE BØRN

Barnets oplysninger
Navn
·
Statsborgerskab
·
Fødselsdato (ddmmåå)
·
Adresse
·
Postnr./by
·
Telefon
Nuværende skole
·
Nuværende klassetrin
·

Forældremyndighed
Fælles
Mor
Far

Mors oplysninger
Navn
Adresse - hvis anden end barnets
Postnr./by
Arbejdsplads
Arbejdstelefon
Mobil
Email

Fars oplysninger
Navn
Adresse - hvis anden end barnets
Postnr./by
Arbejdsplads
Arbejdstelefon
Mobil
Email

Hvor skal skolen rette henvendelse, hvis barnet bliver sygt?
Navn
·
Telefon
·
Egen læge
·
Telefon
·

Særlige forhold, medicinforbrug, vegetar, allergi eller lignende

Forældrebekræftelse på at barnet starter på skolen
Mor
Far