Arbejdsdage
Skolen afholder to arbejdsdage hvert skoleår. Bestyrelsen og ledelsen forventer at alle børn er repræsenteret ved mindst en arbejdsdag. Arbejdsdagen starter kl. 10 og slutter kl 15, med mindre andet er annonceret. Datoerne for arbejdsdagene findes på skolens kalender.

Løbende hjælp
Bestyrelsen og skolen vil løbende spørge om hjælp. Det er vigtigt for skolens virke, at alle forældre byder ind med et, de har. Fra Bestyrelsens side vil vi forsøge at være ude med behovet for hjælp i god tid. For, at vi kan få den rigtige hjælp arbejder vi løbende med at få opdateret vores kompetancekatalog over det, I gerne vil og det I kan deltage med, som forældre. Det kan være alt fra at sy knapper i kostumer til at male vinduer, eller tage med i svømmehallen.