På Balletskolen har afgangseleverne - ligesom på andre skoler - sidste almindelige skoledag sidst i maj. Herefter ophører det sædvanlige skema, og læseperioden går i gang. Det vil sige, at der hvert år planlægges et særligt forløb, hvor afgangseleverne møder på skolen dagligt og modtager undervisning i form af fagdage, der skal klæde dem bedst muligt på til de kommende afgangsprøver. Samtidig arbejdes der i danseregi med den daglige træning, der sikrer, at elevernes fysiske form og dansetekniske niveau bibeholdes. 
Der er altså på Balletskolen ikke tale om en decideret læseferie, men derimod om en læseperiode. Perioden planlægges ud fra de mundtlige prøvers placering og har ofte morgentræning på programmet.
Der laves et særligt skema over denne periode.