Samlæsning og undervisningsdifferentiering


Eleverne kan gå to årgange sammen i en klasse, eksempelvis: 0.-1.-2., 3.-4 og 5.-6., 7., 8-9. Undervisningen tilrettelægges forskelligt alt efter fag, emne, niveau, pædagogiske og sociale hensyn osv.

I fagene historie, billedkunst og kristendomskundskab arbejder klassen med det samme emne. Dette kan i perioder også gælde i andre fag, men der tages i reglen individuelle hensyn i udstrakt grad.
Elever fra 3. kan godt følge 5. i engelsk, hvis de har samme niveau. Det kan også være, at en 4. klasses elev i diktat skal følge 3. klasserne i starten osv. At eleverne ofte arbejder med noget forskelligt i samme time stiller netop store krav til en høj arbejdsmoral og selvstændighed samt ikke mindst hjælpsomhed eleverne i mellem.