2016


Årsrapport 2016

Opfølgnings- og evalueringsplan 2016


Karaktergennemsnit 2015/2016


Elevråd
Indkaldelse til elevrådsmøde 2016

Referat elevrådsmøde 2016

Indkaldelse til generalforsamling.

Generalforsamling 2016
Generalforsamling blev afholdt den 20. september.

Forretningsorden fra Skolebestyrelsen
Læs her... 

Gældende vedtægter for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense
Læs her...

Evaluering på skoledelen
Se mere her...

Evalueringsform
På Balletskolen arbejder vi med styrkehjulet som evalueringsform. Det tager sit udgangspunkt i Positiv psykologi og baserer sig på den amerikanske psykolog Martin Seligmans ide om, at menneskets psykiske sundhed og trivsel er en afgørende faktor for at kunne lære. Helle Fiskers arbejde med Martin Seligmans teorier om, hvordan positiv psykologi og brugen af styrkehjulet kan bidrage positivt til elevers læring, er grundstenen i vores arbejde med positive psykologi og styrkehjulet som evalueringsform. 
Læs her...

Inklusion
På Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er inklusion at se muligheder i stedet for begrænsninger.
Læs her...


Trivselsundersøgelse
(Undervisningsmiljøvurdering/UMV 2016)
Balletskolen har gennemført den årlige sundhedsprofilundersøgelse af eleverne med fokus på sundhed og trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
Læs intro til resultaterne her...
Trivsel 0.-4. klasse
Trivsel 5.-9. klasse

Det rummelige arbejdsmarked

Status og planlægning for det rummelige arbejdsmarked marts 2016
Hent som pdf her

Tilsynserklæring 2016
Hent som pdf her