Dans og uddannelse danser sammen

Hvad er læseskolen - uddybende information, faglighed

  • Vi er en friskole med rod i den Grundtvig Koldske friskoletanke
  • Vi har profil af kulturinstitution og danner og uddanner alsidige, kompetente og stærke dansere
  • Vi udvikler, udfordrer og styrker elevernes menneskelige, kunstneriske og boglige kompetencer
  • Vi skaber værdi for omverdenen gennem faglig uddannelse og en nytænkende tilgang til dansekunst.

 


Læseskolen

Undervisning, FAG og faglighed

Læs uddybende introduktion til Læseskolen

Mål for undervisningen
Del- og slutmål: Folkeskolens fælles mål gælder for alle fag på alle klassetrin på Balletskolen.

På grund af skolens særlige karakter består prøven i idræt af indholdsområderne dans og udtryk, kropsbasis og fysisk træning.
Der undervises således ikke i redskabsaktiviteter, boldbasis og boldspil, løb, spring og kast samt natur- og udeliv.

Læseplan for Læseskolen og børnehaveklassen
Læs her
Undervisningsplaner
Læs her
Årsplaner
Læs her
Skema - alle klasser
Læs her
Humanistiske fag
Læs her

Naturfag
Læs her
Obligatoriske emner
Læs her
Tværgående emner
Læs her
Samlæsning
Læs her
Afgangsprøver
Læs her
Karaktergennemsnit - FSA
Læs her

 

Relevant information

Lovpligtige dokumenter og nyttig viden om skolen

I dropdown-menuen finder du under PROFIL vores Fakta side. Her finder du en lang række relevante informationer fra skolen som helhed  og specifikt fra Læseskolen. Du finder også vigtig viden under Lovpligtig information

Nedenfor ser du et par eksempler på hvad du finder under Fakta.
Dem kan du vælge at gå direkte til ved klik på de enkelte beskrivelser.

Mål for undervisningen
Se mere her

Projektopgaven 9. klasse
Se her

Sociale medier
Læs mere her

Styrkehjulet som evalueringsform
Se her
Forklaring

Tilsynserklæring
Se den her

Fandt du det du søgte?