Evalueringsprocedure for Gartneriet, Klassisk og Moderne profil

 

Evaluering/eksamen/optagelsesprøve
Benævnelserne varierer på de enkelte klassetrin, de er som følger:
Gartneriet 0.-1. kl. = Evaluering
Gartneriet 2. kl = Optagelsesprøve til mellemtrinnet (3.-6. klasse)
3.-5. klasse = Evaluering
6. klasse = Optagelsesprøve til udskoling (7.-9. klasse Odense eller København)
7. klasse (Odense) = Evaluering
8. klasse (Odense)  = Evaluering samt tre standpunktskarakterer 
9. klasse (Odense) = Tre standpunktskarakterer og danseeksamen (i klassisk ballet og moderne dans, eksamen består bl.a. af en teknisk, teoretisk og koreografisk del). Afgangsprøve i det, der svarer til idrætsprøve i folkeskolen indgår i denne eksamen.

Gartneriet 0. - 2. klasse
Hvert forår afholdes evaluering på 0.-1. klasse. En dejlig dag, hvor eleverne viser hvad de har lært i løbet af året.
2. klasse har en visning, og evalueres ikke. For elever i 2. klasse er det en optagelsesprøve til skolens mellemtrin. 
Der gives ikke karakter i forbindelse med evalueringen. 

I Gartneriet gives der kun karakter i forbindelse med de to årlige midtvejsevalueringer ved skole- hjemsamtaler, hvor der udleveres standpunktsark. 

På Balletskolen er dagen for danseevalueringen en helt særlig dag, en festdag. Vi opfordrer til, at man går sammen om et klassearrangement for at festligholde dagen efter den overståede evaluering, eller man som familie markerer dagen som noget særligt. Der er således ikke almindelig skole eller SFO på denne dag. Eleverne har fri, før de møder ind til evalueringen, og igen efter. 

Mellemtrin 3.-4. klasse
Forsøgsordning
Alle elever i 3.-4. klasse modtager i indeværende skoleår samlæst undervisning i klassisk ballet og moderne dans, for at optimere den enkelte elevs fulde potentiale. Denne ordning forventes fortsat i de kommende skoleår. Evaluering vil være opdelt klassevis.

Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på Balletskolen.

Elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen. Det betyder, at eleven og forældrene har kendskab til dette, hvis fakultetet ser udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøven afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætte sin skolegang på Det Kongelige Teater Balletskolen. 

Tilbagemelding på evaluering og optagelsesprøve sendes via mail hurtigst muligt. 

Mellemtrin 5.-6. klasse Klassisk og Moderne profil
Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på Balletskolen.

Elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen. Det betyder, at eleven og forældrene har kendskab til dette, hvis fakultetet ser udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøven afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætte sin skolegang på Det Kongelige Teater Balletskolen. 

Tilbagemelding på evaluering og optagelsesprøve i klassisk ballet og moderne dans sendes via mail hurtigst muligt. 

Udskoling 7.-9. Klassisk og moderne profil
Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på Balletskolen.

Elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen. Det betyder, at eleven og forældrene har kendskab til dette, hvis fakultetet ser udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøven afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætte sin skolegang på Det Kongelige Teater Balletskolen. 

Tilbagemelding på evaluering i både klassisk ballet og moderne dans for 7. og 8. klasse sendes via mail hurtigst muligt. Karakter og tilbagemelding på danseeksamen i 9. klasse gives mundtligt umiddelbart efter censors votering, karakteren påføres afgangsbeviset.

Evalueringsprocedure
Evalueringspolitik og -procedure for elever på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er udarbejdet i overensstemmelse med Det Kongelige Teaters politik for evaluering af den kunstneriske, kropslige og dansetekniske udvikling for dansere på forskellige klassetrin.

Proceduren indebærer, at eleven evalueres hvert semester i form af to mundtlige midtvejsevalueringer skole-hjemsamtaler med standpunktsark.

Dog kan der opstå behov for yderligere evaluering, hvis det kunstneriske fakultet ser en kropslig udvikling, mangel på engagement og motivation som ikke er forventelig.

Slutevalueringen suppleres af en mundtlig opsamling med elever og forældre, hvor der formuleres en udslusnings-procedure. Både midtvejs og slutevalueringen er skriftliggjort.

Slutevalueringen gennemføres som udgangspunkt i den årlige danseevaluering.

Eleverne evalueres dansens fagplan for de enkelte klassetrin.