Forældre

At være forældre til et barn på Balletskolen

At lade sit barn gå til optagelsesprøve på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er at give sit barn mulighed for at gå i skole et unikt sted, der fremmer og udvikler barnets talent samtidig med, at barnet modtager en kvalificeret boglig undervisning. Der er imidlertid også nogle vilkår, alle forældre bør have in mente, inden de lader deres barn gå til optagelsesprøve. 

For det har 'en vis pris' at være elev på Balletskolen. Det er for eksempel svært at få tid til at dyrke fritidsaktiviteter ved siden af skolen. Det kan være svært at planlægge ferier, idet børnene ikke altid har fri i skolernes almindelige ferieperioder, hvilket især kan være en hæmsko for familier med flere børn, hvoraf kun ét går på Balletskolen. Eller det kan være svært at få tid til at se venner udenfor Balletskolen, hvorfor det er vigtigt, at forældrene hjælper børnene med at pleje 'den gamle' vennekreds.

Endelig har forældrene også en vigtig, motiverende rolle i forhold til barnet. Alle eliteudøvere oplever op- og nedture i forbindelse med, at deres talent udvikles. De kan opleve, at skader sætter dem tilbage, at deres hårde slid ikke altid bærer frugt, eller at de ikke blev udpeget til lige den rolle, de ønskede. I disse tilfælde er det vigtigt, at også forældrene bakker eleverne op, således at barnet ikke mister gejsten. Det er samtidig vigtigt, at forældrene har tillid til Balletskolens faglige ekspertiser. 

At gå på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er med andre ord ikke en helt normal skolegang. Det er en moderne skolegang på særlige elitevilkår indenfor dansen,  under trygge forhold.

Forældresamarbejde
At være forældre til et barn på Balletskolen kræver, at man har tid og lyst til at yde en indsats i forhold til sit barns skolegang og sit barns skole. Det forventes, at barnet altid er repræsenteret ved forældremøder, skole/hjem samtaler o.lign. Ligeledes forventes det, at man støtter op om de arrangementer børnene skal deltage i, både på skolen og udenfor skolen. Derudover må man som forælder forvente, at skulle give en praktisk hånd i mange sammenhænge. 

Som forældre til et barn på Balletskolen er det væsentligt at vedkende sig den virkelighed, at Det Kongelige Teater Balletskolen Odense er en professionel skole for udvikling af dansetalenter med de krav og forventninger det stiller, og med de særlige vilkår, der er til stede på skolen.

Arbejdsdag og øvrig forældrehjælp

Forældre ses som aktive medspillere læs mere her