Fakta

Curriculum - politikker, planer og kreativt kaos

Når man som elev – og forælder – møder på Balletskolen, vil der naturligvis være en stor mængde informationer. For at gøre det mere overskueligt at huske informationerne, har vi under herunder samlet en række informationer, som er vigtige i vores daglige skoleliv.

Hvad gør du eksempelvis ved barns sygdom, hvordan med skolepenge og meget mere.
Opført alfabetisk herunder.

Afgangsprøver
Se her

Antimobbestrategi opdateret 2018
Se den her

Beredskabsplan Balletskolen
Se den her

Demokrati
Balletskolens tilgang til demokrati
Læs mere her

Dresscode
Balletskolen har dresscode i dansesalene. 
Dresscode bestilles via PIRUETTEN - du kommer til det ved at klikke herunder.
Gå til dresscode og bestillingsoversigt her

Befordring
Se link til retningslinjer på fordelingssekretariatet samt hvordan du søger

Dukseordning

Se her

Edu-life
Edu-life er skolens kommunikationsplatform/elevintra.
Læs mere her

Elevplaner
Som friskole er Det Kongelige Teater Balletskolen Odense ikke omfattet af folkeskolens krav om elevplaner for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klasse

Elevråd
Balletskolen har et elevråd
Læs mere her

Entreprenørskab
Læs mere her

Evaluering på skoledelen
Se mere her

Evalueringsform
Styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering og demokrati
Læs mere her

Evalueringsprocedure for klassisk ballet og moderne dans
Læs mere her

Faglighed på Balletskolen
Hvad betyder høj faglighed for os, og hvordan ser vi, og arbejder med begrebet faglighed.
Læs her

Ferie og fridage
Ferier og fridage følger så vidt muligt den normale ferieplan. 
Læs mere her

Fordybelse og forståelse
Læs mere her

Forestillinger og prøver
Balletskolen er en skole, med mange forskelligartede oplevelser, derfor er det ikke altid undervisningen følger skoleskemaet til punkt og prikke... 
Læs mere om forestillinger og prøver her

Forsikring
Læs mere her

Forældre
Læs mere her...
Forældresamarbejde læs også her

Forældre-arbejdsdage
Se her

Fritagelse
Læs mere her...

Hår og accessories 
En rettesnor for hår/frisure samt øvrige accessories herunder negle

IT-strategi
Læs mere her

Ingen elever må forlade skolen i skoletiden
Læs mere her

Karakterer
På Balletskolen gives karakterer i 8. og 9. klasse efter 7 trinsskalaen.
Læs mere her

Kommunikation mellem skole og hjem
Læs mere her Balletskolens kommunikation mellem skole og hjem.

Konfirmation
Elever i 7. klasse får tilbud om at blive konfirmeret, skolen hører under Sct. Hans Kirke.
Læs mere her

Kostpolitik
Børn, som danser og rører sig meget i løbet af dagen, skal have god, sund mad med i madpakken – og rigeligt af den – for de skal bruge brændstof til en lang skoledag. 
Her kan du læse Balletskolens kostpolitik

Kreativt kaos
Det betyder kreativt kaos på Balletskolen

Legat
Til dækning af skolepenge
Læs mere her

Livsoplysning
Etik en del af undervisningen... 
Læs mere her 

Lovpligtig information - herunder Bestyrelse og Årsrapporter
Læs mere her

Læseferie
Læs mere her

Læseplaner
Læs mere her

Lån af lokaler på Balletskolen
Læs her

Morgensamling
Morgensamling og -sang hver dag 8.15-8.30
Læs mere her

Mobiltelefoner og skærm
Læs mere her

Mødetider i forbindelse med eksterne og interne produktioner
Se her

Mål for undervisningen
Se mere her

Omklædning
Læs her

Omsorgsplan
Balletskolens omsorgsplan
Læs mere her.

Opfølgnings- og evalueringsplan
Opfølgnings- og evalueringsplan

Optagelsesprøve for Balletskolens egne elever i 2. og 6. klasse
Der er optagelsesprøve i slutningen af 2. og 6. klasse for elever, der allerede går på skolen.
Læs vigtig information her til elever og forældre i 2 og 6. klasse

Ophold på skolen efter endt undervisning
Som udgangspunkt er ophold på skolen, efter endt undervisning, kun for de elever der er tilmeldt SFO. Er man tilmeldt AMOK fritid og/eller har svært ved at nå hjem inden man skal til fritidsundervisning, kan man lave en aftale med skolens forstander.
Læs mere mere her

Castingforløb
I forbindelse med casting/optagelse på Balletskolen tilbydes udvalgte udvalgte elever et kursusforløb - læs mere her

Orlov
Retningslinjer for orlov/pusterum/pause fra Balletskolen
Se her

Produktion
Retningslinjer, når Balletskolen er i produktion, se her

Projekt- og emnearbejde
På Balletskolen er projektarbejdsformen et pædagogisk fokusområde. 
Læs her

Projektopgaven 9. klasse
Se her

Samlæsning og klassedannelser
Læs mere her

Samlæsning og undervisningsdifferentiering
Læs mere her

Se på dage
Læs her

SFO

Se her

SFO Morgen
Se her

SFO2
Læs om SFO2 på Balletskolen her

Skema - alle klasser

Gå til dem her

Skolemælk
Læs mere her

Skole-hjemsamarbejde
Læs mere her

Skolepenge
Der er egenbetaling ved at have sit barn på Balletskolen.
Læs mere her

Skolepsykolog
Balletskolen er tilknyttet pædagogisk/psykologisk rådgivning.
Læs mere her

Skyggeordning
Børnene sættes sammen i par
Læs mere her

Sociale medier og digital dannelse
Hvornår et barn får lov at bruge de sociale medier som fx facebook, instagram og twitter er helt og holdent op til forældrene. Men vi anbefaler på det kraftigste, at forældre er venner med deres børn, således at de kan følge med i, hvad der sker på disse medier. Ting, der foregår på facebook, er ikke et skoleanliggende, så vi opfordrer forældre til at lære deres børn at udvise omtanke og respekt, når de sociale medier benyttes. Elever må ikke fotografere hinanden på Balletskolen uden andres accept, og alle billeder, der er taget på skolen er taget på privat grund, og må derfor ikke offentliggøres. Det, synes vi, er en vigtig forudsætning for, at alle børn føler sig trygge på skolen. 
Læs mere om skolens holdning her: Sociale medier
Digital dannelse skolemateriale
børn og unge 
2. - 5. klasse 
udskoling

Standpunktsark og standpunktskarakterer
Forklaring af standpunktsbedømmelse - hvornår og hvorfor
Kriterier for standpunktsark og standpunktskarakterer
Forklaring til standpunktsark 0.-7. klasse

Styrkehjulet som evalueringsform
Se her
Forklaring
Se også under evalueringsform

Studievejledning
Ungdommens uddannelsesvejledning står i samarbejde med klasselærerne for vejledningen af vores unge.
Læs mere her

Sundhed og trivsel
Eleverne på Balletskolen har en travl hverdag, og derfor har vi stort fokus på, at skolens elever trives i denne hverdag.
Læs mere om skolens tiltag for en sund hverdag

Sundhedsplejerske
Se her sundhedsplejerskens tilbud for skoleåret 2016/17

Sygdom og sygemelding
Alle kan blive syge...
Se, hvordan du melder dit barn sygt her

Syge-eksamen/evaluering
Sygeeksamen for elever på både Danse- og Balletlinjen
Se her

Tandlæge
Læs mere her...

Tilskud skolepenge
Læs mere under emnet skolepenge - se her

Tilsyn
Frie grundskoler skal vælge mellem selv at evaluere eller få ført tilsyn af en tilsynsførende. Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevens faglige niveau kan stå mål med folkeskolen. 
Tilsynsførende pr. 2023-2024: Bent Gangelhof.
Se den seneste tilsynserklæring her
Tidligere tilsynserklæringer ses ligeledes under Lovpligtig information - under tidligere årgange, nederst på siden.

Trivselsundersøgelse
Se her

Træningsture

Læs mere her

Udmeldelse
Læs her

Udmeldelse SFO
Se her

Værdigrundlag
Læs mere her.
Og se skolens Mission/Vision/Vision
Læs her

Årsplaner
Se mere her...

Årsplaner - dans og ballet
Læs her 

Årsrapporter
Læs her

Tilbage