Mødetider i forbindelse med eksterne og interne produktioner
Når elever deltager i eksterne produktioner, dvs produktioner, som ikke er Balletskolen egne, og har aften-forestillinger, kan eleverne dagen derpå møde kl. 9.30, ikke senere. Med mindre man har en anden aftale med skolens forstander.

Mødetider efter Balletskolens egne produktioner
I forbindelse med Balletskolens egne produktioner følges den produktionsplan, som altid foreligger inden prøveperioden og i den pågældende spilleperiode. Heri vil det fremgå, hvornår man møder.