Førskole // Forårs-SFO
FØRSKOLETILBUD på BALLETSKOLEN


Førskole starter hvert år 1. marts.
Førskole på Balletskolen er for elever, som er indskrevet til kommende 0. klasse og som ønsker at deltage. Det er altså ikke en obligatorisk Førskole.

Førskole-eleverne kaldes i daglig tale 'Spirerne.'
Eleverne i indskoling - dvs. 0.,1., og 2. klasse - kalder vi på Balletskolen samlet for 'Gartneriet'.
Undervisningen i Førskolen tilrettelægges efter, hvor mange spirer, der bliver optaget. Fra år til år vil der således blive taget stilling til, om Spirerne skal tilbydes et separat forløb, eller om de delvist skal sluses ind i Gartneriets 0. klasse.

Hos Spirerne vil der dagligt være en scenekunstnerisk aktivitet.

Mødetider i Førskolen

Betaling
Der er indmeldelsesgebyr til Førskole-spirerne, dette opkræves i forbindelse med indmeldelse på skolen.
Betalingen for Førskoletilbuddet strækker sig fra marts til juni. Dette beløb dækker, i Førskoletilbuddet, også SFO.

I juli overgår betalingen til skolepenge. Der betales for 12 måneder om året. Her tilkommer betaling for SFO. Læs videre om skolebetaling her

Læs mere om SFO her

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har haft tilbud om Førskole (Forårs SFO) siden 1. marts 2014.

Fandt du det du søgte?