Skolepenge

Der er egenbetaling på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 

Samlet oversigt over skolepengebetaling på Balletskolen
Dette er de nye priser - gældende fra 1. august 2018

Der betales skolepenge for alle måneder (12 md.) i året. Ved start på skolen i august er første skolepengebetaling således 30. juni. Dette er forudbetaling og dækker juli måned. 
Sidste skolepengebetaling, i det år man er afgangselev, er 31.5. (Dette dækker juni som således også er betalingsmåned, selvom men er afgangselev.)

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 100 kr.

SKOLEPENGE - skoledelen
Indmeldelsesgebyr 500 kr. (opkræves, når barnet er blevet optaget)
1. barn                      1600 kr./md. 12 md. årligt
2. barn                      1200 kr./md. 12 md. årligt 
3. barn                     1000 kr./md. 12 md. årligt 
4. barn                     1000 kr./md. 12 md. årligt

Der kan ligeledes opnås rabat på skolepengene, hvis man har søskende, der går på DGU eller på Kgs. Nytorv.

SFO
1. barn   - fuld tid                            1500 kr/md. 11 md. årligt
2. barn   - fuld tid                              750 kr/md. 11 md. årligt
1. barn   - deltid                                 750 kr/md. 11 md. årligt
2. barn   - deltid                                 750 kr/md. 11 md. årligt

Juli måned er betalingsfri i SFO.
Deltidsordning giver ret til 5 timers pasning om ugen. Se i øvrigt under SFO.
Søskenderabat i SFOen kan kun opnås, hvis man har en fuldt betalende søskende.
Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 150 kr.

Før-skole (Forårs-SFO)
Marts, april, maj, juni,                    2000 kr/md.
Ingen søskenderabat

Pr. 1. juli overgås der til almindelig skolepengebetaling.

SFO2 på Balletskolen

Tilskud til skolepenge/Fripladstilskud til skoleåret 2019/20
Ansøgningsskema til skolepenge (udfyld pdf og aflever til skolen)
Ansøgningsskema SFO (udfyld pdf og aflever til skolen)

I forhold til ansøgning om fripladstilskud skal det oplyses, at tilskud først kan søges fra kommende skoleåret. Svar på ansøgning om fripladstilskud gives medio december og tildelte tilskudsbeløb vil blive udbetalt omkring ultimo juni.

Vedr . Befordring 
Befordringstilskud skoleåret 2018 - 2019
Det er muligt at søge om tilskud til befordring for det foregående skoleår. Send en mail inklusiv kvitteringer for omkostningerne til befordring i skoleåret 2018-2019.  Mailen sendes til Charlotte på cg@kglteater-odense.dk - deadline 1. september.
Bemærk: Afslag begrundes ikke.

Særlig information om tilskud til skolepenge og ansøgning om legat
Tilskud til skolepenge
Legat til dækning af skolepenge

Bemærk: Afslag begrundes ikke

Udmeldelse se her

Tilbage til Faktaoversigt...