Skolepenge

Der er egenbetaling på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 

Herunder finder du en samlet oversigt over skolepengebetaling på Balletskolen
Priser - gældende fra 1. august 2022. Skolepengebetalingen bliver årligt justeret med den almindelige pris- og lønudvikling

Der betales skolepenge for alle måneder (12 md.) i året. Ved start på skolen i august er første skolepengebetaling således 30. juni. Dette er forudbetaling og dækker juli måned. 
Sidste skolepengebetaling, i det år man er afgangselev, er 31.5. (Dette dækker juni som således også er betalingsmåned, selvom men er afgangselev.)

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 100 kr.

SKOLEPENGE - skoledelen
SKOLEPENGE pr. 1. august 2022 (betales sidste hverdag i juli)
Indmeldelsesgebyr 1000 kr. (opkræves, når barnet er blevet optaget)
1. barn        1800 kr./md. 12 md. årligt
2. barn        1460 kr./md. 12 md. årligt
3. barn        1460 kr./md. 12 md. årligt
4. barn        1460 kr./md. 12 md. årligt

9. klasse betaler fra juli til februar (dvs. i 8 måneder) 100 kr. ekstra som anvendes til en studietur.  

Der opnås ikke rabat på skolepengene, hvis man har søskende, der går på DGU eller på Kgs. Nytorv.

SFO
SFO pr. 1. august 2022 (betales sidste hverdag i juli)

1. barn - fuld tid       1500 kr./md. 11 md. årligt
2. barn - fuld tid       1000 kr./md. 11 md. årligt
1. barn - deltid          1000 kr./md. 11 md. årligt
2. barn - deltid          1000 kr./md. 11 md. årligt
Morgen SFO                376 kr. /md. 11 md. årligt

Morgen SFO + Eftermiddags SFO 1850 kr. /md. 11 md. årligt
Juli måned er betalingsfri i SFO.
Deltidsordning giver ret til 6 timers pasning om ugen.
Søskenderabat i SFO'en kan kun opnås, hvis man har en fuldt betalende søskende.

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter
den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 150 kr. 

Se også under SFO

Før-skole (Forårs-SFO) 2023
Indmeldelsesgebyr Førskole          500 kr.
Dette opkræves i forbindelse med indmeldelse på skolen.
Marts, april, maj, juni,
                    2.600 kr/md.
Dette beløb dækker i Førskoletilbuddet også SFO efter skoletid.
Morgen SFO                                     376 kr. /md.
Dette beløb tillægges, hvis man har behov for morgenpasning.
Der kan ikke opnås søskenderabat.

Pr. 1. juli overgås der til almindelig skolepengebetaling.

SFO2 på Balletskolen

Tilskud til skolepenge/Fripladstilskud 
Ansøgningsskema til skolepenge og SFO  (udfyld pdf og aflever til skolen) 2022/2023
Ansøgning til skolepenge skolepenge  (udfyld pdf og aflever til skolen) 2022/2023

I forhold til ansøgning om fripladstilskud skal det oplyses, at tilskud først kan søges fra det kommende skoleår. Svar på ansøgning om fripladstilskud gives derefter første april og tildelte tilskudsbeløb vil siden blive udbetalt ultimo juni.
Næste ansøgningsfrist: 10. september 2022.

Vedr. Befordring 
Befordringstilskud skoleåret 2021-2022

Det er muligt at søge om tilskud til befordring for det foregående skoleår. Send en mail med en oversigt over jeres omkostninger pr. måned og vedlæg alle kvitteringer for omkostningerne til befordring i skoleåret 2021-2022. Mailen sendes til Charlotte på cg@kglteater-odense.dk - deadline 1. september 2022.
Bemærk: Afslag begrundes ikke. 


Særlig information om tilskud til skolepenge og ansøgning om legat
Tilskud til skolepenge
Legat til dækning af skolepenge

Bemærk: Afslag begrundes ikke

Udmeldelse se her

Tilbage til Faktaoversigt...