Skolepenge

Der er egenbetaling på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 

Herunder finder du en samlet oversigt over skolepengebetaling på Balletskolen
Priser - gældende fra 1. august 2023. Skolepengebetalingen bliver årligt justeret med den almindelige pris- og lønudvikling

Der betales skolepenge for alle måneder (12 md.) i året. Ved start på skolen i august er første skolepengebetaling således 30. juni. Dette er forudbetaling og dækker juli måned. 
Sidste skolepengebetaling, i det år man er afgangselev, er 31.5. (Dette dækker juni som således også er betalingsmåned, selvom men er afgangselev.)

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 100 kr.

SKOLEPENGE - skoledelen
SKOLEPENGE pr. 1. august 2023 (betales sidste hverdag i juli)

Indmeldelsesgebyr
1000 kr. (opkræves, når barnet er blevet optaget)
Samtidig med indmeldelsesgebyret betales en måneds skolepenge (dækker første måned). 
Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke.

1. barn        1.875 kr./md. 12 md. årligt
2. barn        1.520 kr./md. 12 md. årligt
3. barn        1.520 kr./md. 12 md. årligt
4. barn        1.520 kr./md. 12 md. årligt

Der opnås ikke rabat på skolepengene, hvis man har søskende, der går på DGU eller på Kgs. Nytorv.

Arrangementer, ture m.m.
Der kan i løbet af et skoleår forekomme ekstra udgifter til arrangementer, ture m.m.

Studietur 9. klasse
For skoleåret 2023-2024 er egenbetalingen 180 kr. pr måned i 12 måneder for 9. klasse.
For skoleåret 2023-2024 er egenbetalingen 90 kr. pr måned i 12 måneder for 8. klasse, og det samme for skoleåret efter i 9. klasse.  

SFO
SFO pr. 1. august 2023 (betales sidste hverdag i juli)


1. barn - fuld tid       1.560 kr./md. 11 md. årligt
2. barn - fuld tid       1.040 kr./md. 11 md. årligt
1. barn - deltid          1.040 kr./md. 11 md. årligt
2. barn - deltid          1.040 kr./md. 11 md. årligt
Morgen SFO                395 kr. /md. 11 md. årligt

Morgen SFO + Eftermiddags SFO 1.925 kr. /md. 11 md. årligt
Juli måned er betalingsfri i SFO.
Deltidsordning giver ret til 6 timers pasning om ugen.
Søskenderabat i SFO'en kan kun opnås, hvis man har en fuldt betalende søskende.

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter
den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 150 kr. 

Se også under SFO

Før-skole (Forårs-SFO) 2024
Indmeldelsesgebyr
750 kr. opkræves i forbindelse med indmeldelse på skolen.
Samtidig med indmeldelsesgebyret betales første måneds førskolepenge. 
Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke

Marts, april, maj, juni,                    2.700 kr./md.
Dette beløb dækker i Førskoletilbuddet også SFO efter skoletid.
Morgen SFO                                     395 kr. /md.
Dette beløb tillægges, hvis man har behov for morgenpasning.
Der kan ikke opnås søskenderabat.

Pr. 1. juli overgås der til almindelig skolepengebetaling.

SFO2 på Balletskolen

Tilskud til skolepenge/Fripladstilskud 2023-2024
Ansøgningsskema til skolepenge og SFO  (udfyld pdf og aflever til skolen) 2023/2024
Ansøgning til skolepenge skolepenge  (udfyld pdf og aflever til skolen) 2023/2024

I forhold til ansøgning om fripladstilskud skal det oplyses, at tilskud først kan søges fra det kommende skoleår. Svar på ansøgning om fripladstilskud gives derefter første april og tildelte tilskudsbeløb vil siden blive udbetalt ultimo juni.
Næste ansøgningsfrist: 10. september 2023. Ansøgninger afleveres til Charlotte Gøbel, gerne digitalt via VIGGO-besked. 

Vedr. Befordring 
Befordringstilskud skoleåret 2022-2023

Det er muligt at søge om tilskud til befordring for det foregående skoleår. Send en mail med en oversigt over jeres omkostninger pr. måned og vedlæg alle kvitteringer for omkostningerne til befordring i skoleåret 2022-2023. Mailen sendes til Charlotte på cg@kglteater-odense.dk - deadline 1. september 2023.
Bemærk: Afslag begrundes ikke. 


Særlig information om tilskud til skolepenge og ansøgning om legat
Tilskud til skolepenge
Legat til dækning af skolepenge

Bemærk: Afslag begrundes ikke

Udmeldelse se her

Tilbage til Faktaoversigt