Skolepenge

Der er egenbetaling på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 

Samlet oversigt over skolepengebetaling på Balletskolen
Dette er de nye priser - gældende fra 1. august 2020

Der betales skolepenge for alle måneder (12 md.) i året. Ved start på skolen i august er første skolepengebetaling således 30. juni. Dette er forudbetaling og dækker juli måned. 
Sidste skolepengebetaling, i det år man er afgangselev, er 31.5. (Dette dækker juni som således også er betalingsmåned, selvom men er afgangselev.)

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 100 kr.

SKOLEPENGE - skoledelen
SKOLEPENGE pr. 1. august 2020 (betales sidste hverdag i juli)
Indmeldelsesgebyr 1000 kr. (opkræves, når barnet er blevet optaget)
1. barn        1700 kr./md. 12 md. årligt
2. barn        1360 kr./md. 12 md. årligt
3. barn        1360 kr./md. 12 md. årligt
4. barn        1360 kr./md. 12 md. årligt

Der opnås ikke rabat på skolepengene, hvis man har søskende, der går på DGU eller på Kgs. Nytorv.

SFO
SFO pr. 1. august 2020 (betales sidste hverdag i juli)

1. barn - fuld tid       1500 kr./md. 11 md. årligt
2. barn - fuld tid       1000 kr./md. 11 md. årligt
1. barn - deltid          1000 kr./md. 11 md. årligt
2. barn - deltid          1000 kr./md. 11 md. årligt
Morgen SFO                376 kr. /md. 11 md. årligt
Morgen SFO + Eftermiddags SFO 1850 kr. /md. 11 md. årligt
Juli måned er betalingsfri i SFO.
Deltidsordning giver ret til 6 timers pasning om ugen.
Søskenderabat i SFO'en kan kun opnås, hvis man har en fuldt betalende søskende.

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. Ved manglende eller for sen betaling, efter
den 10. i måneden, tillægges et rykkergebyr på 150 kr. 

Se også under SFO

Før-skole (Forårs-SFO)
Marts, april, maj, juni,                    2000 kr/md.
Ingen søskenderabat

Pr. 1. juli overgås der til almindelig skolepengebetaling.

SFO2 på Balletskolen

SÆRLIGT: Tilskud til skolepenge/Fripladstilskud i forb. med COVID-19 
Ansøgning om friplads-tilskud COVID-19   
På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra foregående måned og frem til 31. juli 2021. 
COVID-19 fripladstilskud kan søges til: elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.
Ansøgningsfrist: den 8. i hver måned - frem til juli 2021. Ansøgningsskema: 
Spørgsmål kan rettes til: Charlotte Gøbel, cg@kglteater-odense.dk

Tilskud til skolepenge/Fripladstilskud 
Ansøgningsskema til skolepenge og SFO (udfyld pdf og aflever til skolen) 2020/21
Ansøgning til skolepenge skolepenge (udfyld pdf og aflever til skolen) 2020/21

I forhold til ansøgning om fripladstilskud skal det oplyses, at tilskud først kan søges fra det kommende skoleår. Svar på ansøgning om fripladstilskud gives derefter medio december og tildelte tilskudsbeløb vil siden blive udbetalt ultimo juni.

Vedr . Befordring 
Befordringstilskud skoleåret 2019-2020

Det er muligt at søge om tilskud til befordring for det foregående skoleår. Send en mail inklusiv kvitteringer for omkostningerne til befordring i skoleåret 2019-2020. Mailen sendes til Charlotte på cg@kglteater-odense.dk - deadline 1. september 2020.
Bemærk: Afslag begrundes ikke. 

Befordringstilskud skoleåret 2020-2021
Deadline for ansøgning 1. september 2021.  


Særlig information om tilskud til skolepenge og ansøgning om legat
Tilskud til skolepenge
Legat til dækning af skolepenge

Bemærk: Afslag begrundes ikke

Udmeldelse se her

Tilbage til Faktaoversigt...