Skolepenge

Der er egenbetaling på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 

Herunder finder du en samlet oversigt over skolepengebetaling på Balletskolen
Priser - gældende fra 1. august 2024. Skolepengebetalingen bliver årligt justeret med den almindelige pris- og lønudvikling

Der betales skolepenge for alle måneder (12 md.) i året. Ved start på skolen i august er første skolepengebetaling således 30. juni. Dette er forudbetaling og dækker juli måned. 
Sidste skolepengebetaling, i det år man er afgangselev, er 31.5. (Dette dækker juni som således også er betalingsmåned, selvom men er afgangselev.)

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. 

SKOLEPENGE - skoledelen
SKOLEPENGE pr. 1. august 2024 (betales sidste hverdag i juli)

Indmeldelsesgebyr
1000 kr. (opkræves, når barnet er blevet optaget)
Samtidig med indmeldelsesgebyret betales en måneds skolepenge (dækker første måned). 
Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke.

1. barn        1.950 kr./md. 12 md. årligt
2. barn        1.580 kr./md. 12 md. årligt
3. barn        1.580 kr./md. 12 md. årligt
4. barn        1.580 kr./md. 12 md. årligt

Der opnås ikke rabat på skolepengene, hvis man har søskende, der går på DGU eller på Kgs. Nytorv.

Arrangementer, ture m.m.
Der kan i løbet af et skoleår forekomme ekstra udgifter til arrangementer, ture m.m.

Træningstur 6. klasse
For skoleåret 2024-2025 er egenbetalingen 1.200 kr. Beløbet betales sammen med skolepengene for oktober via betalingsservice.  

Studietur 9. klasse
For skoleåret 2023-2024 er egenbetalingen 180 kr. pr måned i 12 måneder for 9. klasse.
For skoleåret 2023-2024 er egenbetalingen 90 kr. pr måned i 12 måneder for 8. klasse, og det samme for skoleåret efter i 9. klasse.  
Ialt betales 2.160 kr. for studieturen i 9. klasse. Starter eleven midt i 8. klasse eller i 9. klasse, betales restbeløbet op til det fulde beløb af én gang.   
Pr. 1. august 2024 ændres indbetalingen for studieturen i 9. klasse, således at det fulde beløb betales på én gang, ca. 1 måned før turen finder sted. Beløbet pålægges betalingsservice. 

SFO
SFO pr. 1. august 2024 (betales sidste hverdag i juli)

SFO'en er et tilbud til alle elever i 0.-4. klasse. SFO'en har åbent fra kl. 7.00 - 8.00 hver morgen og fra kl. 13.15 - 17.00 om eftermiddagen, undtaget fredag hvor vi lukker kl. 16.00.  

0.-2. klasse                1.660 kr./md. 11 md. årligt
3.-4. klasse               1.250 kr./md. 11 md. årligt
2. barn                      1.250 kr./md. 11 md. årligt
Morgen SFO                410 kr. /md. 11 md. årligt

Juli måned er betalingsfri i SFO.
Søskenderabat i SFO'en kan kun opnås, hvis man har en fuldt betalende søskende i 0.-2. klasse.

Skolepenge og SFO-betaling overføres via PBS. 

Se også under SFO

Før-skole (Forårs-SFO) 2024 
Indmeldelsesgebyr
750 kr. opkræves i forbindelse med indmeldelse på skolen.
Samtidig med indmeldelsesgebyret betales første måneds førskolepenge. 
Hvis man melder fra efter indbetaling, refunderes pengene ikke

Marts, april, maj, juni,                    2.700 kr./md. (pr. 1. marts 2025, 2.800 kr.) 
Dette beløb dækker i Førskoletilbuddet også SFO efter skoletid.
Morgen SFO                                     395 kr. /md.
Dette beløb tillægges, hvis man har behov for morgenpasning.
Der kan ikke opnås søskenderabat.

Pr. 1. juli overgås der til almindelig skolepengebetaling.

SFO2 på Balletskolen

Tilskud til skolepenge/Fripladstilskud 2024-2025
Ansøgningsskema til skolepenge og SFO  (udfyld pdf og aflever til skolen) 2024/2025
Ansøgning til skolepenge skolepenge  (udfyld pdf og aflever til skolen) 2024/2025

I forhold til ansøgning om fripladstilskud skal det oplyses, at tilskud først kan søges fra det kommende skoleår. Svar på ansøgning om fripladstilskud gives derefter første april og tildelte tilskudsbeløb vil siden blive udbetalt ultimo juni.
Næste ansøgningsfrist: 10. september 2024. Ansøgninger afleveres til Charlotte Gøbel, gerne digitalt via VIGGO-besked. 

Vedr. Befordring 
Befordringstilskud skoleåret 2023-2024

Det er muligt at søge om tilskud til befordring for det foregående skoleår.
Der søges efter endt skoleår, ved at sende en mail med en oversigt over jeres omkostninger pr. måned og vedlagt alle kvitteringer for omkostningerne til befordring i skoleåret 2023-2024. Mailen sendes til Charlotte på 
cg@kglteater-odense.dk - deadline 1. september 2024.
Bemærk: Afslag begrundes ikke. 


Særlig information om tilskud til skolepenge og ansøgning om legat
Tilskud til skolepenge
Legat til dækning af skolepenge

Bemærk: Afslag begrundes ikke

Udmeldelse se her

Tilbage til Faktaoversigt