Skolens bestyrelse

Bestyrelsessammensætning opdateret pr. 19. august 2020
Revideret 25. oktober 2021

Formand: Dorthe Lund Kaack, 
forælder, email: dorthekaack@gmail.com
Næstformand: Konstitueret Lars Erik Nielsen, forælder / Konst. for Lars Udsen, forælder
Medlem: Thomas Risager, forælder
Medlem: Dannie Kjelgaard, forælder
Medlem: Lars Erik Nielsen
1. suppleant: Pernille Offer Madsen, forælder
2. suppleant: Marie Toft, forælder
3. suppleant: Vacant

Eksterne medlemmer: 
1. Claus Houden, Byrådsmedlem og Direktør H.C. Andersens Litteraturpris komité
2. Bo Damgaard, TV-producent, Medierådgiver. 

Generalforsamling
Dato for 2022 følger i foråret 2022

Referater m.m. fra Bestyrelsen
SE DEM HER: Referater m.m. fra bestyrelsen

Vedtægter, forretningsorden, årsberetning, tilsynserklæring ses under
Lovpligtig information


Bestyrelseformand Dorthe Lund Kaack:
"Bestyrelsen er sammensat af 5 forældre og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, desuden 2 suppleanter. Vi er en bestyrelse med ambitioner på skolens vegne, og vi trækker derfor ofte i arbejdstøjet for at understøtte og hjælpe ledelsen med at realisere vores mål.

Bestyrelsen vedtog i foråret 2015 en ny vision og mission for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense sammen med skolens ledelse. Dertil vedtog vi en række konkrete delmål som vi løbende arbejder strategisk med.

Hvert bestyrelsesår starter vi med at sætte et fokus for bestyrelsens arbejde det kommende skoleår. I lyset af dette fokus nedsættes bl.a. en række udvalg under bestyrelsen og en række interne arbejdsgrupper.

For at kunne bevare og udvikle vores helt unikke friskole, er vi også fremadrettet nødt til at løfte i flok. Kun sammen kan vi skabe en unik friskole, hvor dans og boglig uddannelse danser sammen."

Udvalg
Der nedsættes hvert skoleår en række udvalg under bestyrelsen. En repræsentant fra bestyrelsen vil være tovholder på de enjelte udvalg. Forældre melder sig til udvalgene på forældremødet eller ved at skrive til formanden.

I skoleåret 2017/18 er der nedsat følgende udvalg:

  • Forældrepræsentant udvalget
  • Skolegårdsmiljøudvalget
  • Vedligeholdelsesudvalget
  • Fondsudvalget


Efter generalforsamlingen og det første forældremøde afholder bestyrelsen et koordinerende startmøde for alle udvalg. Datoen ses på skolens kalender. Udvalgene afholder møder efter behov.