Skolens bestyrelse

Bestyrelsessammensætning opdateret pr. 9. maj 2022

Formand: Dorthe Lund Kaack, forælder, email: dorthekaack@gmail.com
Næstformand:  Dannie Kjelgaard, forælder
Medlem: Marie Toft, forælder
Medlem: Trille Kis Ringsborg, forælder
Medlem: Sik Cambon Jensen, forælder
1. suppleant: Mia Rasmussen, forælder
2. suppleant: Jonas Richard Hansen, forælder
3. suppleant: Vacant

Eksterne medlemmer: 
1. Claus Houden, Byrådsmedlem og Direktør H.C. Andersens Litteraturpris komité
2. Bo Damgaard, TV-producent, Medierådgiver.

Generalforsamling
Generalforsamling 19. april 2023  kl. 19

Referater m.m. fra Bestyrelsen
SE DEM HER: Referater m.m. fra bestyrelsen

Vedtægter, forretningsorden, årsberetning, tilsynserklæring ses under
Lovpligtig information


Bestyrelseformand Dorthe Lund Kaack:
"Bestyrelsen er sammensat af 5 forældre og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, desuden 2 suppleanter. Vi er en bestyrelse med ambitioner på skolens vegne, og vi trækker derfor ofte i arbejdstøjet for at understøtte og hjælpe ledelsen med at realisere vores mål.

Bestyrelsen vedtog i foråret 2015 en ny vision og mission for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense sammen med skolens ledelse. Dertil vedtog vi en række konkrete delmål som vi løbende arbejder strategisk med.

Hvert bestyrelsesår starter vi med at sætte et fokus for bestyrelsens arbejde det kommende skoleår. I lyset af dette fokus nedsættes bl.a. en række udvalg under bestyrelsen og en række interne arbejdsgrupper.

For at kunne bevare og udvikle vores helt unikke friskole, er vi også fremadrettet nødt til at løfte i flok. Kun sammen kan vi skabe en unik friskole, hvor dans og boglig uddannelse danser sammen."

Udvalg
Der nedsættes hvert skoleår en række udvalg under bestyrelsen. En repræsentant fra bestyrelsen vil være tovholder på de enkelte udvalg. Forældre melder sig til udvalgene på forældremødet eller ved at skrive til formanden.

Efter generalforsamlingen og det første forældremøde afholder bestyrelsen et koordinerende startmøde for alle udvalg. Datoen ses på skolens kalender. Udvalgene afholder møder efter behov.