Udmeldelse

Udmeldelse sker ved at sende en mail til skolens forstander Inge Fjord på if@kglteater-odense.dk

Ved udmeldelse betales fuldt ud for den måned, hvor elevens skolegang ophører. Foreligger udmeldelsen efter den 10. i måneden, betales desuden for den efterfølgende måned.

Udmeldelse i juli måned modtages ikke.