Læseplaner på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense.

Ifølge Friskoleloven skal skolens undervisning stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Balletskolen følger fælles mål for fagene vi udbyder undervisning i.
I undervisningen lever vi op til fagenes kompetence-, færdigheds- og vidensmål.

Herunder finder du link EMU - danmarks læringsportals læseplaner - som Balletskolen følger:

Børnehaveklassen

Dansk
Matematik
Engelsk
Billedkunst
Biologi
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Samfundsfag
Kristendomskundskab 
Musik
Tysk
Natur/teknologi

Tillæg til dansk: Kanonforfatterne Læs her

Gå tilbage til Fakta
Gå tilbage til Læseskolen