Studievejledning


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) står, i samarbejde med klasselærerne, for vejledningen af vores unge. 

Vejlederens opgave er blandt andet at rådgive og informere om uddannelses- og erhvervsmuligheder. 
Eleverne i 8.-9. klasse skal udarbejde en uddannelsesbog og -plan. Dette er klasselærer og UU-vejleder behjælpelig med gennem samataler med den enkelte elev.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Uddannelsesorientering, erhvervsorientering og arbejdsmarkedsorientering indgår i undervisningen i 8.-9. klasse.

Formålet med undervisningen er:
At den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet.

Gennem personlig rådgivning og vejledning gives eleven mulighed for erkendelse af egne forventninger og forudsætninger.

På 9. klassetrin tilbydes en uges erhvervspraktik samt besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Nyttige links

Her finder du links, der kan være nyttige i forbindelse med studie- og uddannelsesvalget:

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense
Min uddannelse

Ug.dk - Undervisningsministeriets uddannelses- og jobportal

Tilbage...