Skolepsykolog


Balletskolen er tilknyttet Pædagogisk-/psykologisk rådgivning i Odense Kommune, og er derigennem tilknyttet en skolepsykolog.
Hvis man har en bekymring på sit barns vegne, kontakt da barnets klasselærer først, hvis du mener, dit barn skal i kontakt med psykologen.

Tilbage...