Mobiltelefoner og skærm
Mobiltelefoner er en stor del af børns og unges hverdag, og der kan være mange gode samværsmuligheder i at bruge sin mobil. Men på Balletskolen ønsker vi, at børn omgås hinanden, leger, taler sammen og er åbne over for skolens liv.

Derfor afleveres elevernes mobiltalefoner hver morgen og opbevares i aflås skab skoledagen igennem. Hvis telefonerne skal benyttes undervisningssammenhænge udleverer den pågældende lærer telefonen.
 
Ligeledes skal medbragte computere og tablets være til brug i timerne og evt. til klassens fælles musik, og det er ikke tilladt at benytte skærm til spil og film i frikvartererne. Hvis forældre eller andre har brug for at kontakte et barn, kan der altid ringes til skolen. Venter et barn en vigtig opringning, kan det også lade sig gøre, men aldrig uden en forudgående aftale med læreren.