Mobiltelefoner og skærm
Mobiltelefoner er en stor del af børns og unges hverdag, og der kan være mange gode samværsmuligheder i at bruge sin mobil. Men på Balletskolen ønsker vi, at børn omgås hinanden, leger, taler sammen og er åbne over for skolens liv. Derfor SKAL mobiltelefonen være slukket i skoletiden, og den SKAL ligge i skoletasken. En elev må naturligvis bede om lov til at bruge sin mobil i undervisningssammenhænge og få lov hertil. Det er også tilladt at spille musik i frikvartererne, men kun på klassens fælles anlæg, således at musikken bliver et fællesskab. Herefter skal telefonen igen slukkes. Sker dette ikke, inddrages telefonen af læreren, og eleven kan hente den på skolens kontor, når dagens undervisning er færdig. 
Ligeledes skal medbragte computere og tablets være til brug i timerne og evt. til klassens fælles musik, men det er ikke tilladt at benytte skærm til spil og film i frikvartererne. Hvis forældre eller andre har brug for at kontakte et barn, kan der altid ringes til skolen. Venter et barn en vigtig opringning, kan det også lade sig gøre, men aldrig uden en forudgående aftale med læreren.