Ophold på skolen efter endt undervisning.
Som udgangspunkt er ophold på skolen efter endt undervisning, kun for de elever der er tilmeldt SFO. Er man tilmeldt AMOK fritid og / eller har svært ved at nå hjem inden man skal til fritidsundervisning, kan man lave en aftale med skolens forstander.

I forbindelse med ophold på skolen efter skoletid, kan der ikke trækkes på skolens / SFO'ens personale. 

Har elever andre aftaler, der ligger uden for skolens eller AMOK Fritids regi, kan de ikke opholde sig på skolen. Elever fra andre skoler kan selvsagt heller ikke på noget tidspunkt opholde sig på skolens område. 

Disse regler og rammer kan synes ufleksible, men skolens og SFO’ens personale har mange opgaver, og de skal have mulighed for at løse disse. Jeres børn er alle særlige, men der kan ikke tages særlige hensyn til alle de mange situationer, hvor jeres børn har aftaler uden for skoletiden.