IT-strategi og IT-politik 

Marts 2024

IT i dagligdagen

Google
Skolen bruger Google Workspace. Herigennem har eleverne adgang til tekstbehandlings-, regnearks- og præsentationsprogrammer. Alle elever har adgang, og der er ikke brug for yderligere office-programmer.

Alle elever har deres eget 'drev', som kun de kan se og arbejde i, og der er ubegrænset plads.

Uni-login og mailadresse
Uni-login er et webbaseret digitalt ID for elever, forældre og medarbejdere på alle skoler. 

Alle elever får fra skolen et brugernavn og en adgangskode. Dette er det samme som deres UNI-login, som bruges af alle uddannelsesinstitutioner i landet. Og dermed har de nu også fået en email, som kan bruges af eleverne. Uni-login følges af barnet fra indskrivning på skolen og hele skoleforløbet. 

Den hedder [brugernavnet]@kglteaterodense.dk.
Så hvis en elevs brugernavn f.eks. er emi567ty5 så er denne elevs email emi567ty5@kglteater-odense.dk.

ABC-ordbogen 
Alle elever og lærere har adgang til ABC-ordbogen. Eleven skal foruden direkte adgang også installere ABC-ordbogen til offline brug.  

AppWriter 
Alle elever og lærere har adgang til AppWriter. AppWriter er særligt et effektivt værktøj til de elever der er læse- og skriveudfordrede. Alle elever på Balletskolen får et kursus i brugen af AppWriter og kan benytte det, hvis man har glæde af det i fagene dansk, tysk og engelsk.

Frontread
Frontread træner læseforståelsen, koncentrationen og læsehastighed. 

Andre digitale undervisningsportaler:

 • Alinea
 • Geogebra (skal benyttes fra 5. klasse)
 • Matematikfessor

Spærrede hjemmesider
Computere skal være et pædagogisk værktøj, som eleverne skal lære at benytte. Men da en computer også byder på mange andre fristelser, som kan aflede, forstyrre og stå i vejen for det sociale liv med den levende samtale, har skolen valgt at spærre for adgangen til flere hjemmesider. Det gælder primært sociale medier, spil og spillesider, shopping og streaming.

Bring your own device (BYOD)  
I førskolen og frem til 2. klasse, stiller skolen computere til rådighed. 

Fra 3. klasse til 9. klasse skal alle elever dagligt medbringe deres egne bærbare computere. Det er ikke afgørende om det er en pc eller Mac. Tablets eller Chromebooks anbefales ikke i udskolingen, da de ikke understøtter de nødvendige undervisningsprogrammer. Sidste nye model er ikke et krav, men en vis hastighed kræves for at kunne afvikle online undervisningsmaterialer. Hvis en elev medbringer en avanceret computer, er det elevens eget ansvar at have sat sig ind i, hvorledes computeren fungerer. Der undervises fra skolens side i pc'ens elementære funktioner.

Fra mellemtrinnet er daglig brug af computer en vigtig del af undervisningen. Computeren skal sidestilles med et veludstyret penalhus og er en væsentlig forudsætning for at kunne løse stillede opgaver. Mange afleveringer skal udarbejdes på computer og langt de fleste afleveres digitalt.

Det er vigtigt for skolen, at eleverne og forældrene ser computeren som en væsentlig forudsætning for at få mest muligt ud af undervisningen. Det betyder, at de skal have computeren med hver dag. En glemt computer betyder i bedste fald dobbeltarbejde – i værste fald at en opgave ikke kan løses. Man kan ikke låne computer på skolen.

Computerne skal være opladet og klar til brug ved skoledagens start. Det er vigtigt at være bevidst om, at computeren er et værktøj, som benyttes både på skolen og i hjemmeforberedelsen hver dag.  Computere er ikke omfattet af skolens forsikring, når de efterlades i ikke aflåste klasselokaler og omklædninger. Eleverne har mulighed for at låse computeren inde i deres egne skab i omklædningen, hvor hver elev har egen nøgle.

Klasselokalerne
Alle klasselokaler har en projektor og en white board tavle, så undervisningen giver mulighed for at undervise fra en computer. 

Hjemmeside og skolens kommunikationsplatform
Al kommunikation mellem skole og hjem skal foregå via skolens officielle kommunikationskanaler.  

VIGGO
VIGGO er vores elev -og forældreforum og det er her vi kommunikerer med hinanden.

Indgang og adgang til systemet fået gennem en App som du henter, hvor du plejer at hente dine App’s. Eller gennem vores hjemmeside på dette link: https://kglodense.viggo.dk/Basic/Account/Login?returnUrl=%2F

Elever og forældre kan finde oplysninger om:

 • Lektier
 • Begivenheder
 • Beskedsystem; elever og forældre kan skrive til skolens ansatte samt klassens øvrige elever og forældre 
 • Fravær
 • Kalender


Hjemmeside
Skolens hjemmeside indeholder information om skolen til brug for forældre og eksterne interessenter. Desuden publiceres der også nyheder og kommende begivenheder på siden. Det er også her, at interesserede forældre kan skrive deres børn op. 

SoMe strategi
Aktuelle arrangementer og dagligdagsaktiviteter skildres på skolens Facebookside (https://www.facebook.com/search/top?q=det%20kongelige%20teaters%20balletskole) og er primært en side, der henvender sig til forældre og elever. 

På skolens instagram (https://www.instagram.com/stories/kglteater.balletskolen.odense/3321402122556249370/) vises skolens kunstneriske profil og har som mål at række ud til kunst-, kultur- og danseinteresseret. Skolens TikTok profil er en platform, hvor skolens elever laver indhold til glæde for andre danseinteresserede børn og unge.  

IT-politik


Generelle regler
Skolens netværk anses for skolens ejendom. 

 • Brugen af internettet må ikke have pornografisk, politisk ekstremistisk eller diskriminerende karakter for så vidt angår race, køn, etnisk eller social oprindelse eller religion. Der må ej heller sendes e-mails med et sådant indhold. Modtages der beskeder med et sådant indhold, skal de straks slettes. Hvis der er tale om en intern afsender, skal vedkommende informeres om, at de udviser upassende adfærd. 
 • Al download af program- og datafiler skal ske med respekt for licens- og ophavsretlige bestemmelser. 
 • Ved mistanke om brug af internettet og e-mails i strid med skolens retningslinjer forbeholder skolen sig ret til at gennemse logningen / registreringen.  (brugernes private e-mails ikke vil blive gennemset, da disse er omfattet af brevhemmelighed og personsikkerhed.)

  Netetik og moral
 • Som ansat på Balletskolen er man altid bevidst og professionel på alle netbaserede platforme i forhold til elever. 
 • Netbaserede platforme må gerne anvendes fagligt. 
 • En ansat må aldrig som udgangspunkt og i privat henseende anmode om at indgå som ven på et socialt medie med en elev. 
 • Overholdes ovenstående punkt ikke, kan det betyde bortvisning uden yderlig forklaring og begrundelse.

  Mobiltelefoner:

Mobiltelefoner er en stor del af børns og unges hverdag, og der kan være mange gode samværsmuligheder i at bruge sin mobil. Når børnene er i skole ønsker vi, at de omgås hinanden, leger, taler sammen og er åbne over for skolens liv. Derfor SKAL mobiltelefonen være slukket i skoletiden, og den SKAL ligge i aflåst skab i klassen. 

En elev må naturligvis bede om lov til at bruge sin mobil i undervisningssammenhænge og få lov hertil. Hvis forældre eller andre har brug for at kontakte et barn, kan der altid ringes til skolen. Venter et barn en vigtig opringning, kan det også lade sig gøre, men aldrig uden en forudgående aftale med læreren.

Sociale medier:
Hvornår et barn får lov at bruge de sociale medier som fx facebook, instagram, tiktok og snapchat er helt og holdent op til forældrene. Men vi anbefaler på det kraftigste, at forældre er venner med deres børn, således at de kan følge med i, hvad der sker på de sociale medier. Ting, der foregår på de sociale medier, er ikke et skoleanliggende, men udfordringer på de sociale medier flytter ofte ind i skoledagen. Vi opfordrer forældre til at lære deres børn at udvise omtanke og respekt, når de sociale medier benyttes.

Tilbage...