IT-strategi

 

Alle klasselokaler har en digital tavle, således at undervisningen giver mulighed for at undervise fra en computer. Det betyder, at næsten alle elever på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense skal medbringe en bærbar computer eller tablet.

Til 0., 1. og 2. klasse har skolen chromebooks, hvorpå vi har installeret de programmer, der er brug for i Gartneriet. Det vil sige, at computerne har netadgang og et simpelt skriveprogram, og at eleverne i Gartneriet har fortrinsret til at låne skolens ”udstyr”. Det er altså ikke nødvendigt for den enkelte elev og ikke et krav fra skolens side, at elever i Gartneriet medbringer deres egen bærbare computer. Det kan dog være en god ide at have mulighed herfor i forbindelse med faglige forløb og projektopgaver, da der er få computere til rådighed. 

Fra 3. klasse til 9. klasse skal alle elever dagligt medbringe egne bærbare computere eller evt. Chromebooks. Computeren skal som minimum have netadgang, således at eleverne kan bruge Edulife, Google Docs og Clio Online og Alinea, som er de bærende undervisningsplatforme på Balletskolen. Sidste nye model er ikke et krav, men en vis hastighed kræves for at kunne afvikle online undervisningsmaterialer.

Herudover kan det være en god ide, hvis computeren også har:

  • et skriveprogram, fx Word eller Open Office
  • et præsentationsprogram, fx Power Point eller Open Office 
  • regneark, fx Excel eller Open Office 
  • Geogebra (skal benyttes fra 5. klasse).

Det er ikke nødvendigvis kun de nævnte programmer, der kan være tale om. Men afleveringsopgaver skal altid afleveres til læreren i et format, som umiddelbart kan åbnes på lærerens computer. Spørg før et alternativt program benyttes.

Skolen abonnerer på alle årgang på online ordbøger, som eleverne har adgang til både på skolen og hjemme, så længe de er elever på Balletskolen. Disse ordbøger må benyttes til de skriftlige prøver og giver eleven en væsentlig tidsbesparelse i det daglige arbejde og i prøvesammenhæng.

  • Retskrivningsordbogen 
  • Engelsk/dansk
  • Dansk/engelsk 
  • Tysk/dansk 
  • Dansk/tysk

Fra mellemtrinnet er daglig brug af computer altså en vigtig del af undervisningen. Computeren skal sidestilles med et veludstyret penalhus og er en væsentlig forudsætning for at kunne løse stillede opgaver. Alle afleveringer skal udarbejdes på computer, langt de fleste afleveres digitalt over Edulife, få printes og afleveres på papir. Skoleopgaver kan printes på skolen.

Det er vigtigt for skolen, at eleverne ser computeren som en væsentlig forudsætning for at få mest muligt ud af undervisningen. Det betyder, at de skal have den med hver dag. En glemt computer betyder i bedste fald dobbeltarbejde – i værste fald at en opgave ikke kan løses. Man kan altså ikke regne med at kunne låne på skolen.

Det er vigtigt at pointere, at eleverne ikke behøver en meget dyr computer. Mange af de ældre elever har Mac, men det er bestemt ikke en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen. Hvis en elev medbringer en avanceret computer, er det elevens eget ansvar at have sat sig ind i, hvorledes computeren fungerer. Der undervises fra skolens side i pc'ens elementære funktioner.

Mange elever medbringer allerede tablets. De er lette at bære og rummer mange anvendelsesmuligheder. Men som arbejdsredskab i skoleregi er en bærbar computer med tastatur og en overskuelig skærm at foretrække, og det er skolens klare anbefaling, at en tablet ikke erstatter en arbejdscomputer.

Alle elever vil få mulighed for at få låst deres computer inde på skolen, hvis de ikke har mulighed for at tage den med hjem. Men det er vigtigt at pointere, at computeren er et værktøj, som i stigende grad skal benyttes – både på skolen og i hjemmeforberedelsen. Hvis en elev har afleveret sin computer til opbevaring på skolen, dækker skolens forsikring ved indbrud. Elevernes computere er ikke omfattet af skolens forsikring, når de efterlades i ikke aflåste klasselokaler og omklædninger.

Elever kan altid medbringe værdigenstande i danselokalet.

Edulife

Skolen har investeret i en office-pakke som hedder Google Apps. Den indeholder tekstbehandling, regneark og præsentationsprogram. Den skal alle elever bruge og der er ikke brug for at I køber andre kontorpakker til jeres børn. Når alle elever og lærere bruger denne platform bliver det overflødigt med USB-stik, da alle filer automatisk bliver gemt af systemet.

Vi kan desuden dele/samarbejde med hinanden i de samme filer, endda på samme tid. Hvis en computer går i stykker eller en elev har glemt den hjemme, kan man blot logge på en anden ”enhed” og arbejde videre, da alt foregår i en browser. Dette gør det også langt nemmere at kommunikere lærer/elev imellem og at give feedback samt dele materialer med hinanden. De har alle deres eget 'drev', som kun de selv kan se og arbejde i, og der er ubegrænset plads.

For at dette kan lade sig gøre er alle elever blevet udstyret med et brugernavn og et password. Dette er det samme som deres UNI-login, som bruges af alle uddannelsesinstitutioner i landet. Og dermed har de nu også fået en email, som kan bruges af eleverne.

Den hedder [brugernavnet]@kglteaterodense.dk.

Så hvis en elevs brugernavn f.eks. er emi567ty5 så er denne elevs email emi567ty5@kglteater-odense.dk.

Indgangen til systemet findes her: edulife.kglteater-odense.dk

Det er også her, at eleverne kan finde oplysninger om lektier, datoer for opgaver og kan aflevere opgaver til læreren.

Tilbage...