Fritagelse

 

Der kan kun tages ferie/fri udenfor de planlagte ferie/fridage, hvis det på forhånd er godkendt af skolelederen.
I perioder med eksamen såvel danse-/balletevalueringer (eksaminer) som termins-/afgangsprøver, ekstra prøver og forestillinger, eller andet aktivitet, der kræver elevens tilstedeværelse er det ikke muligt at få fri.

Læs om ferie og fridage her

Tilbage