Ferier og fridage


Ferier og fridage følger så vidt muligt den normale ferieplan for folkeskolen i området. Dog kan prøver og forestillinger forekomme i ferierne.

Fritagelse
Der kan kun tages ferie/fri udenfor de planlagte ferie/fridage, hvis det på forhånd er godkendt af skolelederen.
I perioder med eksamen såvel danse-/balletevalueringer (eksaminer) som termins-/afgangsprøver, ekstra prøver og forestillinger, eller andet aktivitet, der kræver elevens tilstedeværelse er det ikke muligt at få fri.

8. klasses elever samt 9. klasses afgangselever har ikke mulighed for dispensation for fri- og feriedage i løbet af skoleåret pga. de mange produktionsdage og for at give dem mulighed for faglig fordybelse. 

Læs også øvrige Regler og retningslinjer

Tilbage