Orlov

Pusterum/pause/orlov

I en verden, som er præget af dans, er det naturligt, at børn indimellem stopper op og overvejer, om dansen virkelig er den vej, de vil gå. Lysten til dansen skal være en konstant kurve - men selvfølgelig vil der forekomme bølgedale og bakketoppe på den kurve.

Vi oplever, at nogle børn har brug for et pusterum, hvor de sammen med deres forældre kan overveje, om dansen for alvor bor i hjertet, eller om den er flyttet ud. I ganske særlige tilfælde vil vi kunne give mulighed for et sådant kortvarigt pusterum. Men det vil altid bero på et individuelt skøn, om eleven vil kunne have glæde heraf, og et sådant pusterum kan aldrig blive et længerevarende forløb. Der vil højest kunne blive tale om forløb (pusterum) på 1-2 uger.

Et egentligt orlovsforløb tilbyder vi ikke på Balletskolen. Vi er altid i proces med vores elever, og der er mange individuelle hensyn at tage samtidig med, at den dansemæssige/kunstneriske udvikling går hurtigt. Ydermere oplever vi en øget søgning til skolen, og derfor kan vi ikke forsvare, at et barn på orlov optager en plads for et andet barn, som ville elske at få lov at danse hver dag. 

Et længevarende ophold i et andet skolesystem, i udlandet eller lign. vil altså betyde, at eleven ikke kan bibeholde sin plads på skolen. Således skal barnet til en ny optagelsesprøve, hvis barnet ønsker at vende tilbage til skolen. Optagelse på skolen tilbyder vi igen på lige fod med alle de øvrige børn, der søger optagelse til optagelsesprøven, hvor vi vurderer de fysiske og kropslige forudsætninger, det dansemæssige niveau og på, om Balletskolen har plads på det pågældende klassetrin.

Tilbage til fakta