Kreativ Kaos på Balletskolen

At være i kreativt kaos betyder at skemaer omlægges, planer ændres nye planer tilgåes og dette kan ske med kort varsel

Vi er klar over, at når man står midt i vores kreative kaos, kan det virke som en stor mundfuld, og det kan måske indimellem ligefrem være for meget. Men vi beder alle huske, at bag alle beslutninger, initiativer og aktiviteter ligger både værdier, en plan og frem for alt engagement til at løfte vores - og jeres - børn. Vi vil være med til at forme stærke, unge mennesker, som går kreativt og selvstændigt til livet og til dansen. Og skal man det, må vi sætte eleverne i situationer, som ikke før er beskrevet, levet, danset eller løst.

Alle vil udvikling, ingen vil forandring, sådan skrev Søren Kierkegaard.

Én fortolkning kunne være, at det kun er handling, der skubber os ud af komfortzonen og rykker os. Sådan er det ikke for os - vi vil både udvikling og forandring og det er bl.a. én af de ting Det Kongelige Teater Balletskolen Odense skal stå for - vores vilje og evne til udvikling, forandring og implementering. Til at være kreative og sætte i værk - også når vi mister fodfæste for en stund. Kun ved at gå med denne proces fanger man essensen og nerven, det magiske, for i sidste ende at samle den kunstneriske, personlige, og faglige udvikling.