PRODUKTION


Eleverne vil opleve at blive taget ud af Læseskolens undervisning for at gå til prøve i forbindelse med en produktion. For os er det en helt naturlig del af det at være i produktion.

En produktion er inddelt i tre faser en produktionsperiode, hvor alt prøves og sættes sammen på forskellige måder, en prøveperiode, hvor vi begynder at prøve på scenen med teknik (lys og lyd) og til sidst en spilleperiode, hvor vi hver dag spiller for publikum.

Når vi er i produktion er innovation og entreprenørskab omdrejningspunktet dvs. at undervisningsformerne er varierede og praksisorienterede. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. En produktionsperiode lægger vægt på elevens evne til at være i kreativt kaos - altså evnen til at organisere, kommunikere og samarbejde.

Innovation og entreprenørskab kan beskrives i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner.

  • Handling

  • Kreativitet

  • Omverdensforståelse

  • Personlig indstilling

Alle vores elever - jeres børn - er aktive aktører, når vi går i produktion med Balletskolens opsætninger, både når det gælder tolkning, analyse, produktion af kostumer samt at tilrettelægge egen rolle i en gensidig afhængig proces. Vi er ét ensemble, ét Company Karma. Vores mål er, at vi sammen får sat de sidste rammer både menneskeligt, fagligt og kunstnerisk, således at vi kan berige og berøre, samtidig med, at vi skaber glæde og unikke oplevelser for vores publikum. I denne proces møder vi ALLE både tvivlen, frygten og fornuften som fortæller os hvad vi må, bør og skal. Vi ved med sikkerhed, at vi både kan, vil og gør!