Elevråd


Elevrådet ved Det Kongelige Teater Balletskolen Odense har til formål:
- at styrke fællesskabet mellem eleverne. 
- at styrke forbindelsen mellem elever og skolen.
- at arrangere fester og arrangementer af oplysende karakter for eleverne.
- at fremkomme med forslag og ønsker vedr. elevernes dagligdag på skolen.
- at deltage aktivt i aktiviteter, der fremmer elevrådets formål.

Skolens elevråd står for planlægningen af den årlige trivselsdag.

Dagsordner:
1. møde 23/24
2. møde 23/24 ikke afholdt. Se referat for 3. møde.
3. møde 23/24
4. møde 23/24

1. møde 22/23
2. møde 22/23
3. møde 22/23
4. møde 22/23

Derudover er der afholdt to planlægningsmøder i forbindelse med Trivselsdagen.

Referater:
1. mødereferat 23/24
3. mødereferat 23/24
4. mødereferat 23/24

1. mødereferat 22/23
2. mødereferat 22/23
3. mødereferat 22/23
4. mødereferat 22/23

Tilbage...