Elevråd


Balletskolen har et elevråd og formålet er, at: styrke fællesskabet mellem eleverne samt mellem disse og skolen ved - at arrangere fester og arrangementer af oplysende karakter for eleverne. - at fremkomme med forslag og ønsker vedr. elevernes dagligdag på skolen. - at deltage aktivt i aktiviteter, der fremmer elevrådets formål. Skolens elevråd planlægger årligt en trivselsdag.

Tilbage...