Udmeldelse fra SFO

Udmeldelse fra SFO skal foreligge inden den 10. i måneden, ellers betales for den efterfølgende måned. 

Foreligger udmeldelsen efter den 10. i måneden, betales således for den efterfølgende måned.

Udmeldelse i juli måned modtages ikke.