Evaluering og demokrati


Vi bruger helt bevidst en del tid på evaluering. Her opøves eleverne i at "mærke efter", hvordan de har det, og give udtryk for deres mening og holdninger.
De lærer, at tingene er foranderlige og at de bliver taget alvorligt.
I fagene lærer de at give og modtage konstruktiv feedback - eksempelvis på historier.
Desuden bliver de gennem slut-evaluering af et givent emne bevidste om, hvad de egentlig har lært.
I matematik kan det f. eks. være en lille prøve, i dansk en snak, i engelsk en dramatisering.