Evaluering og demokrati


Vi bruger helt bevidst en del tid på evaluering. Her opøves eleverne i at "mærke efter" hvordan de har det, og give udtryk for deres mening og holdninger. De lærer at tingene er foranderlige, at de bliver taget alvorligt. I fagene lærer de at give og modtage konstruktiv feedback - eksempelvis på historier. Desuden bliver de gennem slut-evaluering af et givent emne bevidste om, hvad de egentlig har lært. I matematik kan det være en lille prøve, i dansk en snak, i engelsk en dramatisering osv.