Konfirmation


Konfirmation på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense hører under Sct. Hans Kirke, hvor elever i 7. klasse får tilbuddet om at blive konfirmeret.

Man kan vælge at lade sig konfirmere i sin egen kirke i det sogn man bor. Uanset hvad man vælger, skal man følge forberedelserne i Sct. Hans kirke.

I august måned, i det år man er startet i 7. klasse, kontakter præsten skolen med information om dette skoleårs konfirmation.

Der bliver normalt afholdt et orienteringsmøde først i september for de kommende konfirmander og deres forældre i menighedshuset ved Sct. Hans Kirke. Indskrivning til konfirmationsforberedelse sker ved at sende eller aflevere kopi af dåbsattest påført navn og telefonnummer, samt angivelse af skolens navn.

Det ligger fast for Det Kongelige Teater Balletskolen Odense at konfirmation altid falder på en lørdag, og er lørdag i den weekend med den første søndag i maj.

Du finder kirkens hjemmeside her

Tilbage.