Forældre

 

I tråd med friskoletanken ses forældrene som aktive medspillere i elevernes skolegang.
Vi ser skolen som et fælles projekt.
Vi forventer derfor en høj grad af engagement (lektielæsning, udflugter, forældreforening, div. sociale arrangementer m.m.)

Forældre og personale henvender sig til hinanden, når der er sager vi ønsker drøftet.

Læs om Forældresamarbejde her