Optagelsesprøve, evaluering og afgangsprøve

HVERT FORÅR FOR alle elever PÅ Moderne profil

OPTAGELSESPRØVE TIL UDSKOLING I MARTS
Alle elever i 6. klasse skal tilmeldes en optagelsesprøve for at fortsætte på Balletskolens udskoling. Eleven skal tilmelde sig optagelsesprøven på hjemmesidens optagelsesformular, find den her: optagelsesformular.

For at fortsætte på Balletskolens udskoling skal elevens tekniske niveau, fysiske forudsætninger samt lyst og engagement til dansen have gennemgået den forventelige udvikling.

EVALUERING AF MODERNE profiler I MAJ
Hvert forår afholdes evaluering af moderne profiler 5.-8. klasse. Her vurderer skolens faste fakultet samt eksterne censorer, om eleven har nået de satte mål for årets pensum.

To gange årligt afholdes  skole-/hjemsamtale, hvor både det fagfaglige og det kunstneriske fakultet er repræsenteret. I forbindelse med samtalerne får eleverne i 5.-7. klasse udleveret et evalueringsark, der giver en samlet bedømmelse af elevens kompetencer.

Elever i 8.-9. klasse får udleveret et standpunktsark med udgangspunkt i 7-trins-skalaen.

AFGANGSPRØVE I MAJ
I 9. klasse skal eleverne til afgangsprøve i klassisk ballet og moderne dans. Prøven består af en teknisk, teoretisk og koreografisk del og svarer til idrætsprøven i folkeskolen.

Eleverne modtager vejledning fra skolens faste dansefakultet i forbindelse med afgangsprøven.

Tilbage til beskrivelse af moderne danseprofiler