Evaluering/Optagelsesprøve

DER ER evaluering/optagelsesprøve HVERT FORÅR PÅ Balletlinjen

Hvert forår afholdes ballet-evaluering/optagelsesprøve på Balletlinjens 5.-6. klasse.

Alle elever deltager i optagelseprøve til udskolingen på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense. Her viser eleverne deres kunnen for skolens faste fakultet samt eksterne censorer fra Det Kongelige Teaters Balletskole i København. Efterfølgende kan elever i 6. klasse blive henvist til at deltage i audition til udskoling på Det Kongelige Teaters Balletskole i København.

Eleverne modtager coaching, karrierevejledning og rådgivning fra skolens faste fakultet i forbindelse med evalueringen/optagelsesprøve.

Hvis eleven består audition på Kongens Nytorv, Det Kongelige Teater Balletskolen i København i 6. klasse fortsætter skolegangen og balletuddannelsen på Det Kongelige Teaters Balletskole i Købehavn. Der er mulighed for at bo på Dronning Margrethe Kollegiet. Kollegiet er oprettet til balletbørn, der kommer fra provinsen for at videreuddanne sig på Kongens Nytorv i København. Læs mere om Dronning Margrethe Kollegiet her...

Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på skolen.  

Alle elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen, således at eleven og forældre har kendskab til at fakultetet ser kunstneriske udfordringer inden evalueringen / optagelsesprøve afholdes. Denne udfordring kan betyde, at eleven ikke kan fortsætten sin skolegang på skolen.

To gange årligt afholdes der skolehjem samtale, hvor både det fag-faglige og det kunstneriske fakultet er repræsenteret. I forbindelse med samtalerne får eleven efter hver samtale udleveret et standpunktsark. 

Standpunktsarket skal ses som et værktøj til at differentiere, nuancere og optimere elevernes karrierevejledning.

Standpunktsarket gives som en samlet bedømmelse af elevens kompetencer, og der vil være forskellig vægtning af kompetencer og udvikling heraf.

Tilbage til beskrivelse af Balletlinjen