Optagelsesprøve, evaluering og audition

HVERT FORÅR for alle elever PÅ klassisk profil

Optagelsesprøve til udskoling i marts
Alle elever i 6. klasse skal tilmeldes en optagelsesprøve for at fortsætte på Balletskolens udskoling i tilfælde af, at de ikke bliver tilbudt audition på Det Kongelige Teater i København i juni.

Eleven skal tilmelde sig optagelsesprøven på hjemmesidens optagelsesformular, find den her: optagelsesformularFor at fortsætte på Balletskolens udskoling skal elevens tekniske niveau, fysiske forudsætninger samt lyst og engagement til dansen have gennemgået den forventelige udvikling.

Evaluering på Klassisk profil i maj
Hvert forår afholdes evaluering af alle elever med i 3.-6. klasse. Her vurderer skolens faste fakultet,  censorer fra Det Kongelige Teater i København samt eventuelt øvrige censorer, om eleven har nået de satte mål for årets pensum.

To gange årligt afholdes der skole-/hjemsamtale, hvor både det fagfaglige og det kunstneriske fakultet er repræsenteret. I forbindelse med samtalerne får eleven udleveret et evalueringsark, der giver en samlet bedømmelse af elevens kompetencer.

Audition til Det Kongelige Teater i København i juni
Efter 6. klasses evaluering kan Det Kongelige Teater i København tilbyde eleven at komme til en audition med henblik på at fortsætte skolegangen og balletuddannelse på Det Kongelige Teater i København.

Bliver eleven optaget til 7. klasse er der mulighed for at bo på Dronning Margrethe Kollegiet, som er en integreret del af Det Kongelige Teater. 


Tilbage til beskrivelsen