Evaluering/Eksamen
/Optagelsesprøve

Der er evaluering/Eksamen/optagelsesprøve hvert forår på Danselinjen

Hvert forår afholdes danse-evaluering/optagelsesprøve på Danselinjen 5.-8. klasse.

Alle elever deltager i optagelseprøve til udskolingen på Det Kongelige Teater Balletskolen Odense. Her viser eleverne deres kunnen for skolens faste fakultet samt eksterne censorer fra ind- og udland. 

Elever på Danselinjen fra 6. klasse skal hvert år til optagelsesprøver for at kunne fortsætte på Balletskolens udskoling. I 9. klasse er eleverne til Danseeksamen (i klassisk ballet og moderne dans, eksamen består bl.a. af en teknisk, teoretisk og koreografisk del). Afgangsprøve i det, der svarer til idrætsprøve i folkeskolen indgår i denne eksamen.

Eleverne modtager coaching, karrierevejledning og rådgivning fra skolens faste fakultet i forbindelse med eksamen/optagelsesprøve.

Hvis elevens tekniske niveau, kropslige forudsætninger samt lyst og engagement til dansen ikke har gennemgået den forventelige udvikling vil eleven ikke kunne fortsætte på skolens Danselinje.  

Alle elever og forældre vil løbende under skoleåret blive informeret om elevens elitære profil, om den tekniske udvikling, kropslige forudsætninger og engagement - lysten til dansen, således at eleven og forældre har kendskab til at fakultetet ser kunstneriske udfordringer inden evalueringen/eksamen afholdes. Denne udfordring kan betyde at eleven ikke kan fortsætten sin skolegang på Danselinjen.

To gange årligt afholdes der skolehjem samtale, hvor både det fag-faglige og det kunstneriske fakultet er repræsenteret, ved denne samtale vil alle elever repræsenteret. I forbindelse med samtalerne får eleven efter hver samtale udleveret et standpunktsark. Standpunkts arket skal ses som et værktøj til at differentiere, nuancere og optimere elevernes karrierevejledning.

Standpunkts-arket gives som en samlet bedømmelse af elevens kompetencer, og hvor der vil være forskellig vægtning af kompetencer og udvikling heraf.

Tilbage til beskrivelse af Danselinjen...