Dans og uddannelse danser sammen

Hvad er læseskolen - uddybende information, faglighed

  • Vi er en friskole med rod i den Grundtvig Koldske friskoletanke
  • Vi har profil af kulturinstitution og danner og uddanner alsidige, kompetente og stærke dansere
  • Vi udvikler, udfordrer og styrker elevernes menneskelige, kunstneriske og boglige kompetencer
  • Vi skaber værdi for omverdenen gennem faglig uddannelse og en nytænkende tilgang til dansekunst.

 


Læseskolen

Undervisning, FAG og faglighed

Uddybende introduktion til Læseskolen

  • Mål for undervisningen
    Del- og slutmål: Folkeskolens fælles mål gælder for alle fag på alle klassetrin på Balletskolen. Skolen tilbyder ikke fagene madkundskab, håndværk og design. Dog er begge fag en naturlig del af skolens hverdag og kreative univers. I madkundskab, håndværk og design opnås målene i projektuger, produktioner, ture ud af huset og i naturfagene. 

    Tillæg til dansk: Kanonforfatterne Læs her

 

Relevant information

Lovpligtige dokumenter og nyttig viden om skolen

I dropdown menuen finder du under PROFIL vores Fakta side. Her finder du en lang række relevante informationer fra skolen som helhed  og specifikt fra Læseskolen. Du finder også vigtig viden under Lovpligtig information

Nedenfor ser du et par eksempler på hvad du finder under Fakta.
Dem kan du vælge at gå direkte til ved klik på de enkelte beskrivelser.

Mål for undervisningen
Se mere her...

Projektopgaven 9. klasse
Se her...

Sociale medier
Læs mere her...

Styrkehjulet som evalueringsform
Se her...
Forklaring

Tilsynserklæring
Se den her

Fandt du det du søgte?